tiistai 31. toukokuuta 2016

Kesätapahtumia!Valon ja lämmön lisäksi mielestäni kesässä yksi parhaita asioita on se, että joka viikonloppu, ja paljolti jopa viikolla, kujat ja kadut täyttyvät erilaisista tapahtumista! Asiakkailla on mahdollisuus tavata kasvokkain monia käsityöläisiä ja yrittäjiä, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja poliitikkoja, olla kasvokkain, face-to-face, antaa palautetta ja kuulla sitä.

Tapahtumiin osallistuminen, ovatpa ne isot tai pienet, ovat aina yritykselle ja yrittäjälle iso investointi, joka vaatii paljon pohjatyötä ja suunnittelua onnistuakseen sekä panostusta koko tapahtuman ajan sen läpivientiin. Tämän lisäksi jälkihoitoa ja asiakkaiden kontaktointia tapahtuman jälkeen ei myöskään tulisi unohtaa, vaan sillä luodaan jo pohjaa tulevaan. Siksi tapahtumien ei tulisi olla koskaan irrallinen osa toimintaa, vaan pala kokonaisuutta, jossa kaikki tapahtumat tavalla tai toisella tukevat toista osa-aluetta. Tapahtumat tulisi miettiä koko vuoden ajalle, vaikka niitä toteuttaisikin vain kesäisin, sillä siten ne onnistuvat parhaiten.

Kun digitaalinen ympäristö on läsnä koko ajan, voi tätä kanavaa käyttää tehokkaasti hyödykseen myös tapahtumien tukena. Yksinkertaisimmillaan tämä toimii tiedottamalla ja kutsumalla jo etukäteen tapahtumiin asiakkaita – ja jälkikäteen kiittämällä. Mielenkiintoinen sisältö houkuttaa ja sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää. Muista kuitenkin, että netissä ihmiset ovat monesti kärsimättömiä, eli vastaa siellä esitettyihin kysymyksiin pian!

Tapahtumat ovat parhaimmillaan vahva ja näkyvä tapa synnyttää dialogia asiakkaiden kanssa. Olennaista olisikin siksi keskittyä yhteen päätavoitteeseen kerrallaan. Sekä asiakas että tekijä nauttivat eniten, kun tapahtumassa mukana olevalla on oikeaa asennetta ja osaamista ja perehtyneisyyttä asiaan. Innolla ja ilolla odottelen kaikkia kesätapahtumia, joihin aion osallistua sekä asiakkaana ja tekijänä. Toivonkin, että näin ajattelet sinäkin: Mene mukaan kesätapahtumiin ostamaan, ja osallistumaan – sekä tietysti harjoittamaan HomCare-ammattiasi – ja iloitse kesän arjen pienistä ihmeistä!

Onnea kaikille valmistuville, aurinkoista kesää – ja menestyksekästä tulevaisuutta itse kullekin!

terveisin,
Jaana Villanen 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________


tiistai 24. toukokuuta 2016

Pihistä oikealla tavallaS.T.A.I.R.S
Kuinka päästää irti ajatusmalleista, jotka ovat vahingollisia luonnolle tai tuleville sukupolville?

USA:n entinen Suomen suurlähettiläs, Bruce Orek, esitti omien sanojensa mukaan isolle yleisölle S.T.A.I.R.S- ajatusmallin siksi, ettemme voi enää jatkaa siten, kuin olemme tähän saakka eläneet. Hänen 6 askelta sisältävä portaikkonsa peräänkuuluttaa jokaisella portaalla johonkin isompaan muutokseen toiminnassamme, omassa ja koko yhteiskuntamme toiminnassa. Bruce Orekin esittämä malli portaista haastaa meitä kuvittelemaan uusia, mahdottomiltakin tuntuvia asioita, sillä vain siten kykenemme pilotoimaan ja kokeilemaan nopeammin erilaisia vaihtoehtoja, oppiaksemme, kehittääksemme uutta. Hänen mukaansa meidän tulee sekä hakea muutosta, joustavuutta, mukautuvuutta uusissa tilanteissa, että uudella tavalla ottaa käyttöön uusia malleja, toimintatapoja, tuotteita ja ”adaptoida” niitä toimintaamme.

Miten meistä tuli ”muoviyhteisö”? Miten siirryimme kulutukseen, jossa surutta käytämme tuotteita ja pakkauksia kertaluonteisesti, ja ajattelemme niiden ”häviävän”, sillä niin ei käy. Tutkimusten mukaan 30 vuoden kuluttua merissä on enemmän muovia kuin kaloja, joka jo ajatuksenakin tuntuu vähintäänkin vastenmieliseltä. Puhumattakaan siitä, millaisessa tilassa ruoka, jota sen myötä syömme, on.

Mitä siis tulisi tehdä? Kannustan pysähtymään, miettimään omaa kulutusta ja toimintaa, syvemmin. Pihistämällä oikealla tavalla oikeissa paikoissa. Hankkimaan kerralla vaikka asteen verran kalliimpia, mutta kestävämpiä tuotteita, jotka säilyvät käytössä pidempään ja ovat kierrätettävissä. Sen lisäksi toivon, että vältät muovipusseja ja valmistajia, jotka pakkaavat tuotteet useaan pakkaukseen, ja suosit kierrätystä.

Muistathan, että HomCare on edelläkävijä! Olen onnellisena todennut, kuinka BioSwipen tuotteilla voidaan ylläpitää hyvää bakteerikantaa ja edesauttaa luontoa voimaan ”paremmin” tuhoamatta sen flooraa. Sen lisäksi muovijätettä tulee vähemmän, kun tuotteet ovat tiivisteitä, jotka palvelevat useita kuukausia kerrallaan. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että siivouksessa ja puhdistamisessa tehdään Bruce Orekin esittämä vallankumous, muistamalla toteuttaa sitä itse ja kertomalla siitä kaikille muillekin!

terveisin,
Jaana Villanen 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________


tiistai 17. toukokuuta 2016

Intuitio päätöksissämmeOlin kuuntelemassa Anne Kukkohovin esitystä intuition roolista ja merkityksestä. Puheenvuoro laittoi minut miettimään intuitiota, sillä se on niin monimerkityksellinen ja sen vaikuttavuutta päätöksenteossamme on hankalaa määrittää. Myös Anne totesi, ettei intuition rooli ole suoraan määriteltävissä, eikä se ole todennettavissa. Intuitioon vaikuttavat hiljaiset signaalit ja niitä on opeteltava kuuntelemaan. Vaikka jokin asia ei vaikuttaisi hetkessä merkitykselliseltä, on opeteltava kuuntelemaan myös asian ohi.

Anne kertoi yrityksestään ja siitä, kuinka hän hakee yritykseen toimitusjohtajaa. Vaikka hänellä on haastateltuna ja mahdollisuutena valita kompetenssiltaan pätevä henkilö, valinta ei kuitenkaan ”tunnu” hyvältä - jokin kalvaa, vaikkei mitään järjellistä syytä olekaan selitettävissä. Monesti se, että menemme kärki edellä asioihin, voi johtaa harhaan ja merkityksellinen asia löytyykin sivulauseesta tai sivuseikasta, joka muuttuu intuition avulla toisiin asioihin yhdistäessä pääasiaksi. Kun olemme menneessä olleet insinöörien luvattu maa, emme ole uskaltaneet, että päätöksiä voi perustella myös kokemukseen perustuvalla tunteella, eikä rationaalista syytä olekaan heti löydettävissä.

Anne Kukkohovi totesi nerokkaasti puheenvuorossaan, ettei intuitio ole inspiraatiota, vaan intuitio on rauhaa. Totta! Olemme tallentaneet jokaisen pienenkin yksityiskohdan elämästämme alitajuntaamme. Kun joku tilanne vaatii meiltä toimintaa tai päätöksentekoa, toimii alitajunta hyväksemme ja vaatii tiedon esilletuloa. Tietoinen mielemme ei kykenisi käsittelemään niin valtavaa määrää tietoa ja etsimään kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa tietoa, mutta alitajuntamme kykenee siihen – voidaan sanoa, että käytämme intuitiotamme. Onnistunut päätöksenteko nojaa tietoisen ja vaistomaisen ajattelun tasapainoon, kykenemme tekemään kestäviä ratkaisuja sekä toimimaan moraalisesti vahvalla pohjalla vaativissakin tilanteissa.

Uskalla siis olla intuitiivinen HomCaren toiminnassasi! Käytä tunteita päätöksissäsi, sillä voit menestyä HomCaressa olemalla juuri se, kuin olet!

terveisin,
Jaana Villanen 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________


tiistai 10. toukokuuta 2016

Rakenna omaan elämääsi visioMuutaman viikon kuluttua näemme, kuulemme ja koemme kymmeniä tuhansia riemuhetkiä, kun upeat maamme nuoret valmistuvat ja siirtyvät joko jatko-opiskeluihin ja/tai työelämään. He itse, sekä heidän riemussaan mukanaolevat miettivät ja kysyvät: Mitä nyt haluat tehdä? Mitä uraltasi toivot?

Viime kuukausina olen keskustellut paljon siitä, kuinka iso osa meistä ”aikuisista” on turhautunut työhönsä, ei koe onnistumisen iloa työstänsä eikä koe työtehtävää omakseen. Olenkin pyytänyt näitä keskustelukumppaneita tarttumaan Ann Wahlroos-Jaakkolan heittämään haasteeseen oman elämän vision rakentamisesta. Toisin sanoen käyttämään aikaa sen selvittämiseen, mikä on oman elämän visio, dreamplan? Sillä jos työ, mitä teet, ei kiinnosta, tai jos et viihdy työssäsi, tee sille jotain!
Älä marmata vaan ole muutos, jonka haluat nähdä! Suurin kehityksen jarru elämässämme on, ettemme uskalla ottaa riskejä.

Helposti kyseenalaistamme osaamistamme ja mahdollisuuksiamme etukäteen, ettemme edes kokeile! Tämän lisäksi vielä naiset kyseenalaistavat itseään helpommin kuin miehet. Kun työhönottokriteerit luokitellaan, nainen saattaa jättää hakematta, koska kokee itse, että jokin tai jotkin yksittäisistä luetelluista kriteereistä eivät täyty. Tämän lisäksi työhaastatteluissa mies toteaa olevansa paras ja haluavansa kyseessä olevaa paikkaa. Nainen sen sijaan sanoo: ”Haluan teidän huomioivan, että minulla on puutteena tämä ja tämä…”. Kun haastattelu on ohi, nainen soittaa perään ja kysyy, menikö hyvin, oliko jotain täydennettävää – mies ajattelee, että hän tulee valituksi.

Siksi työssäni kannustankin kaikkia muistamaan, että uskottavuus syntyy pätevyydestä ja ammattitaidosta. Kouluttaudu ja kehitä itseäsi ja osaamistasi. Koko ajan. Älä luule, vaan tiedä. Opettele myös tuntemaan itsesi, vahvat ja heikot puolesi. Kehitä vahvuuksiasi ja hallitse heikkouksiasi. Älä anna itsesi olla tunteiden vietävänä vaan käytä niitä työssäsi työkaluina, jotta voit olla aito. Nämä opit jos itse muistaisimme, niitä olisi helppoa jakaa myös nuorille ja vanhemmillekin, valmistuville, omaa uraansa suunnitteleville. Meille kaikille.”Elä hetkessä. Uskalla tarttua tilaisuuksiin, joita sinulle tarjotaan.” - Anne Lahnajärvi -


terveisin,
Jaana Villanen 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________


tiistai 3. toukokuuta 2016

Äitienpäivämietteitä


Olin taannoin vetämässä paneelia, jossa yhtenä panelistina oli maahanmuuttajana maahamme tullut Nasima Razmyar. Nasima totesi, että pienenä hän oli ajatellut toiveammatikseen olevan Äiti Teresa.
Kun vanhemmat olivat selvittäneet Nasimalle, ettei Äiti Teresa ole ammatti, vaan kyseessä on henkilö, ei mieli kuitenkaan tästä juuri muuttunut. Edelleen Nasima kokee, ettei hän tee kansanedustajanakaan työtä itseään, vaan ennen muuta muita varten.

Äiti Teresa, oikealta nimeltään Agnes Gonxha Bojaxhiu (albaniaksi [aˈɲɛs ˈɡɔɲdʒa bɔjaˈdʒiu])), puolestaan oli maailmankuulu roomalaiskatolilainen nunna, joka perusti Rakkauden lähetyssisaret -nimisen sääntökunnan, ja jonka työstä Kalkutan köyhien parissa raportoitiin laajalti. Äiti Teresalle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1979 ja syksyllä 2016 hänet julistetaan pyhimykseksi.

Vaikkemme kaikki ole Äiti Teresan kaltaisia emmekä kykene samoihin saavutuksiin kuin hän tai ensimmäisenä maahanmuuttajataustaisena maassamme kansanedustajaksi valittu Nasima on työssään kyennyt tekemään, on äidin rooli jokaisen ihmisen elämässä kiistaton. Wikipedia määrittelee, että äiti on biologinen tai sosiaalinen naaraspuolinen jälkeläistensä vanhempi. Äidiksi voidaan kutsua myös naista, joka ei ole lapsen biologinen vanhempi, esimerkiksi adoptioäidit, äitipuolet (biologisen isän puoliso) tai naisparin lapsen ei-biologinen vanhempi.

Toimiessasi naisena yrittäjänä, joko päätoimisena tai osa-aikaisena, joudut välillä punnitsemaan, kuinka saavutat tavoitteesi ja kykenet huolehtimaan kaikista kotiin ja yrittämiseen liittyvistä osa-alueista. Kannustaisin jokaista naista olemaankin välillä enemmän armollinen itselleen, tekemään joskus jopa päinvastoin asioita kuin alunperin ajattelit, sillä kun asioihin tulee eri tarkastelukulma, ne näyttävät eriltä.

Äidiksi tuleminen on yksi naisen elämän käännekohtia. Syntyvä vauva mullistaa naisen arkea ja ennen muuta hänen identiteettiään monin eri tavoin, pysyvästi. Olisi kuitenkin huolehdittava, ettei nainen äidiksi tultuaan pyrkisi kohti kirjoissa tai elokuvissa olevaa täydellisen äitiyden ideaalia, joka keskittyy suorittamaan elämää samalla tavalla kuin tyttönä koulua: kiltisti ja säntillisesti puurtaen, pyrkien ja tyytyen vain kiitettäviin arvosanoihin. Sillä ensisijassa äitinä olemisessa olisi olla lapselle, ja itselleenkin läsnä, nauttien arjesta ja siinä olevista asioista, jotka ovat hyvin, sillä se, mihin kiinnitämme huomiota, kasvaa.

Loistavaa Äitienpäivää kaikille äideille, isoäideille, iso-isoäideille….Olette kaikki loistavia sellaisina kuin olette!

terveisin,
Jaana Villanen 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________