tiistai 29. maaliskuuta 2016

NaisTalent - Osaava nainen!
Vuoden 2016 alusta voimaan tullut työttömyysturvalain muutos ja sen tulkintaohjeistus ovat herättäneet runsaasti keskustelua sivutoimisesta yrittäjyydestä ja siitä, missä vaiheessa harrastuspohjalta tehty työ tulkitaan yrittäjämäiseksi toiminnaksi. Näihin epätyypillisiin työsuhteisiin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi osa-aikaisesti, määräaikaisesti tai freelance-pohjaisesti tehtävä työ ja se voi olla myös henkilöiden oma valinta tehdä harrasteluonteisesti muuta työtä, josta korvaus tulee tehdyistä suorituksista. Yhteiskunnassamme lisääntyvä työttömyys on lisännyt myös epätyypillisten työsuhteiden osuutta tarjotuista töistä ja uskon, että tämä määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään.

Monelle osaavalle naiselle tämä on aiheuttanut paljon murhetta ja päänvaivaa, koska vuodenvaihteessa tulleen lain linjaukset ovat olleet monitulkintaiset ja selkeä ohjeistus on puuttunut. Sen vuoksi aloitimme osaaville naisille suunnattujen iltojen järjestämisen yhdessä Uudenmaan TE-toimiston ja Naisyrittäjyyskeskuksen kanssa, jossa avaamme poliitikkojen avulla lain kiemuroita ja tulkintoja työhömme. Ensimmäinen ilta oli ennen pääsiäistä ja seuraava tilaisuutemme on huhtikuussa. Jo ensimmäinen ilta osoitti näiden keskustelutilaisuuksien tarpeellisuuden, sillä yhdessä vapamuotoisesti keskustellessa kysymme helpommin kysymyksiä, joita yksin asioidessamme emme aina muista tai uskalla.

Ihmisen ajattelu on kuin jatkuvasti päällä oleva radioasema, se syöttää ajatusvirtaa taukoamatta. 
Jos kulutamme aikaamme liialliseen ongelmien ja hankaluuksien näkemiseen tai unelmointiin tekemisen sijasta, silloin tilaisuudet saattavat jäädä näkemättä tai kokematta. Jatkuvissa huolissa eläminen ei ole hyödyllistä, sillä pidemmän päälle se voi viedä voimavaroja turhaan, kapeuttaa ajattelua ja ratkaisumalleja. Tutkimukset osoittavat, että vahvuuksiin keskittymällä ja niitä käyttämällä se, mikä meissä on parasta, saa lisää voimaa ja vahvistuu. Omien vahvuuksien tunteminen saa tarttumaan itselle sopiviin haasteisiin ja tekemään eteenpäin vieviä, oikeansuuntaisia valintoja ja päätöksiä.

Tämän päivän maailmassa tarvitaan uskallusta ja riskinottoa, uskallusta luottaa omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseensa – ja tekee töitä sen puolesta ja sitä, mihin uskoo. Itse näen, että HomCaren suoramyynnin parissa aloitettu yrittäminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden työllistyä, sopivan määrän tukea ja apua, kun sitä tarvitset. Voit toimia itsenäisesti, mutta et ole yksin. Innolla odotan ylihuomista Kelloseppäkoululla olevaa tilaisuutta, jossa osaavat naiset pääsevät ääneen. 

terveisin,
Jaana 


___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________


 

tiistai 22. maaliskuuta 2016

”Ojenna toiselle naiselle auttava kätesi”

Yksinyrittäjyys tulee edelleen kasvamaan ja yhteiskunnan on seurattava tätä trendiä enemmän. Perinteiset työpaikat eivät välttämättä tarjoa ihmiselle sitä, mitä he haluavat. Erilaiset kombinaatiot työsuhteista lisääntyvät ja tutkimuksissa on samanaikaisesti ennustettu, että vuonna 2020 itsensä työllistäminen on yleisempää kuin normaalit työsuhteet. Tämä tulee muuttamaan merkittävästi olemassa olevaa käsitystämme siitä, mitä on turvallinen ja ”varma työ”.

Toisaalta, tämä muutos onkin mahdollisuus hallita omaa elämää, osaamista ja tuo siten tullessaan ajanhallintaa, kun voimme keskittyä omaan osaamiseemme ja tekemiseemme ja täydentää sitä yhteistyössä toisten kanssa. Itsemääräämisoikeus omasta ajasta, eli juuri tämä oman ajan hallinta näyttelee merkittävää roolia naisille, sillä usealle se tarkoittaa, ettei kukaan tule määrittelemään mitä tulee tehdä, kenen kanssa ja missä hetkessä.

Itse uskon, että tulevaisuuden naiset ovat entistä fiksumpia, maailmaa nähneitä ja haluavat entistä vahvemmin itse päättää omista asioitaan. Naiset uskaltavat ja tekevät enemmän sitä, mitä heidän sisäinen äänensä sanoo.

Työtä tehdessämme toimimme verkostoissa ja niissä toimiessamme saamme iloa, apua ja hyötyä, mutta on itse oltava toisille hyödyksi. Tämän toteaa myös Laura Scwartz teoksessaan ”Syö, juo ja menesty” toteamalla, että auttamalla toisia saavuttamaan tavoitteensa voimme saavuttaa myös omamme. Hän siteeraa Presidentti John F. Kennedyn kuuluisaa virkaanastujaispuhetta vuodelta 1961: ”Älkää kysykö, mitä maa voi tehdä teille – kysykää, mitä te voitte tehdä maallenne.” Juuri tästä lopulta verkostoitumisessakin on kyse. Älä kysy, mitä muut voivat tehdä sinulle – kysy, mitä sinä voit tehdä muille.

Auttamalla muita alamme ymmärtää, miten voimme myös vastavuoroisesti auttaa toinen toisiamme. Tämän yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden löytyminen on auttanut HomCareakin kasvamaan ja kehittymään kuluneiden 30 vuoden ajan yhdeksi maamme suurimmista suoramyyntiyrityksistä, joka on tarjonnut tuhansille naisille (ja miehillekin) mahdollisuuden työllistyä ja luoda uraa. On ilo olla kasvattamassa sitä edelleen ja tarjota tätä mahdollisuutta oman elämän hallintaan ja yrittäjyyteen.

Lähde: Laura Scwartz: Syö, juo ja menesty 2015.
terveisin,
Jaana 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________


 

tiistai 15. maaliskuuta 2016

”Anna intohimon viedä, sillä sen avulla lopulta pärjäät”


Asenne itsensä johtamiseen lähtee sinusta itsestäsi ja sinun omasta halustasi oppia ja kehittyä. Moni pohtii työssään, miten motivoitua aina uudelleen ja uudelleen työhön, jota on tehnyt jo ehkä pitkään. Tähän ei tietysti ole yhtä ”joka paikassa toimivaa ratkaisua”, vaan jokaisen tulee itse selvittää tämä itselle. On pohdittava ja selvitettävä tekemisen syitä jo silloin, kun hakeutuu tietylle toimialalle. Alaa valittaessa tulisi huomioida oma intressi, osaaminen, koulutus ja näistä syntyvät mahdollisuudet. Itse uskon, että pitää olla motiivi, joka johtaa menestykseen ja motiivia ei synny ilman intohimoa. 

Naisilla tulisi olla enemmän uskallusta valita sellainen työ, mihin hänellä on tai syntyy intohimo. Löytäessään sellaisen työn, hän ei enää laske tunteja tai päiviä vaan haluaa tehdä ja kehittää itseään ja samalla tulee motivoituneeksi ja kehittäneeksi työtään. Samanaikaisesti intohimo auttaa saavuttamaan asioita, joista toiset ajattelevat, miten hän on saanut tällaisen asian aikaan? On myös muistettava, että ilman intohimoa luovutetaan helpommin.

Uskon, että naisille oma henkilökohtainen menestystarina syntyy siitä, kun henkilö hallitsee ja kokee hallitsevansa omaa elämäänsä. Kun hän päättää asioista omaksi parhaaksi katsomallaan tavalla, kun hän on tyytyväinen siihen, mitä hän tekee ja kun se on balanssissa muun elämän kanssa, hän on menestynyt. Tässä työ, jossa on mahdollisuus itse säädellä omaa työaikaansa – ja paikkaansa, on mitä loistavin vaihtoehto. Siksi odotankin innolla tulevia naisteniltoja, joissa pääsen kuulemaan upeita tarinoita naisilta, jotka ovat työskennelleet jopa vuosikymmeniä HomCaren tuotteiden parissa! Onneksi tämä mahdollisuus on taas tarjolla laajemmin tänä keväänä muillekin! Tule mukaan!

Ota myös nämä menestymisen vinkit haltuusi:

1. Vietä aikaa itsesi kanssa. Mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, selvitä vahvuutesi ja omat arvosi.

2. Vahvista viestintätaitojasi ja opettele perustelemaan kantasi. Opettele myös astumaan esiin ja esittämään näkemyksesi.

3. Verkostoidu ja pyydä apua muilta. Etsi itsellesi mentori, valmentaja, joka haastaa sinua kehittymään.

4. Kokeile ja tutki uutta. Opettele sietämään epävarmuutta ja sitä, ettei asiat ole ihan täydellisesti eikä yksi ihminen tiedä kaikkea.

5. Kohteliaisuus avaa ovia. Kiitä niitä, jotka ovat sinua matkan varrella auttaneet ja laita hyvä kiertoon.

Lähde: Maaretta Tukiainen ja Jaana Villanen: Huippunaiset. Menestystarinoita. Kauppakamari, 2016.

terveisin,
Jaana 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________


 

tiistai 8. maaliskuuta 2016

Toteutatko unelmiasiTänään on kansainvälinen naistenpäivä, jota on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tämä ensimmäinen blogi pohtiikin naistenpäivän teeman mukaisesti naisten asemaa ja menestymisen edellytyksiä.

Lenita Airisto astui pysyvästi julkisuuden valokeilaan vuonna 1954, kun hän voitti Sotainvalidien Veljesliiton järjestämän Suomen Neito -kilpailun. Kauneuskilpailun tarkoituksena oli kerätä varoja sodassa vammautuneiden hyväksi. Sodan kokeneena ja isänmaallisena nuorena neitona Airisto arvosti kilpailun järjestäjien tavoitetta, mutta omien sanojensa mukaan hän osallistui kilpailuun myös siksi, että palkintona oli Amerikan-matka. Amerikasta Lenita Airisto oli haaveillut jo lapsena. Erään hänen ystävättärelleen lähetetyn Amerikan-paketin mukana oli kyltti, jossa luki "Think big". Tuosta tekstistä tuli hänelle eräänlainen elämänohje. Oli ajateltava suuria, jos aikoi menestyä.

Olen työurani aikana huomannut, että monella naisella ei ole riittävää uskoa omiin kykyihin suoriutua, vaan he käyttävät aikansa murehtimiseen, ongelmien näkemiseen ja menneeseen takertumiseen. Kärjistän tässä nyt tietysti! Mutta haastan kaikkia naisia miettimään omalla kohdallaan, että sellaista asiaa kuin Täysin Varma ei ole olemassakaan – ei liike-elämässä eikä muussakaan elämässä. Aina esiin tulevilla asioilla ei ole löydettävissä ennakkotapauksia. Mutta naisella on upea ja uskomaton kyky selvitä tilanteesta, jota ei ole ennen ollut, jos hän vain niin haluaa.

On kuitenkin alati huolehdittava omien henkisten resurssien riittävyydestä. Jos oppikirja, mitä käytämme elämässämme, tulee menneisyyden kokemuksista eikä tulevaisuuden näkemyksistä, oppikirjan käsitteleminen ei vie naista eteenpäin, sillä silloin hän ei riittävästi tarkastele sitä, mihin maailma menee. Tällöin konsepti, jolla nainen pyrkii toimimaan, voi olla senhetkiseen tilanteeseen vääränlainen.
Uralla etenemiseksi on uskallettava lähteä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Paras menestystarina syntyykin naisista, jotka ovat kehittyäkseen valmiita laajentamaan omaa mukavuusaluettaan.

Loistavaa Naistenpäivää!

Jaana 

___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________