tiistai 29. maaliskuuta 2016

NaisTalent - Osaava nainen!
Vuoden 2016 alusta voimaan tullut työttömyysturvalain muutos ja sen tulkintaohjeistus ovat herättäneet runsaasti keskustelua sivutoimisesta yrittäjyydestä ja siitä, missä vaiheessa harrastuspohjalta tehty työ tulkitaan yrittäjämäiseksi toiminnaksi. Näihin epätyypillisiin työsuhteisiin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi osa-aikaisesti, määräaikaisesti tai freelance-pohjaisesti tehtävä työ ja se voi olla myös henkilöiden oma valinta tehdä harrasteluonteisesti muuta työtä, josta korvaus tulee tehdyistä suorituksista. Yhteiskunnassamme lisääntyvä työttömyys on lisännyt myös epätyypillisten työsuhteiden osuutta tarjotuista töistä ja uskon, että tämä määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään.

Monelle osaavalle naiselle tämä on aiheuttanut paljon murhetta ja päänvaivaa, koska vuodenvaihteessa tulleen lain linjaukset ovat olleet monitulkintaiset ja selkeä ohjeistus on puuttunut. Sen vuoksi aloitimme osaaville naisille suunnattujen iltojen järjestämisen yhdessä Uudenmaan TE-toimiston ja Naisyrittäjyyskeskuksen kanssa, jossa avaamme poliitikkojen avulla lain kiemuroita ja tulkintoja työhömme. Ensimmäinen ilta oli ennen pääsiäistä ja seuraava tilaisuutemme on huhtikuussa. Jo ensimmäinen ilta osoitti näiden keskustelutilaisuuksien tarpeellisuuden, sillä yhdessä vapamuotoisesti keskustellessa kysymme helpommin kysymyksiä, joita yksin asioidessamme emme aina muista tai uskalla.

Ihmisen ajattelu on kuin jatkuvasti päällä oleva radioasema, se syöttää ajatusvirtaa taukoamatta. 
Jos kulutamme aikaamme liialliseen ongelmien ja hankaluuksien näkemiseen tai unelmointiin tekemisen sijasta, silloin tilaisuudet saattavat jäädä näkemättä tai kokematta. Jatkuvissa huolissa eläminen ei ole hyödyllistä, sillä pidemmän päälle se voi viedä voimavaroja turhaan, kapeuttaa ajattelua ja ratkaisumalleja. Tutkimukset osoittavat, että vahvuuksiin keskittymällä ja niitä käyttämällä se, mikä meissä on parasta, saa lisää voimaa ja vahvistuu. Omien vahvuuksien tunteminen saa tarttumaan itselle sopiviin haasteisiin ja tekemään eteenpäin vieviä, oikeansuuntaisia valintoja ja päätöksiä.

Tämän päivän maailmassa tarvitaan uskallusta ja riskinottoa, uskallusta luottaa omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseensa – ja tekee töitä sen puolesta ja sitä, mihin uskoo. Itse näen, että HomCaren suoramyynnin parissa aloitettu yrittäminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden työllistyä, sopivan määrän tukea ja apua, kun sitä tarvitset. Voit toimia itsenäisesti, mutta et ole yksin. Innolla odotan ylihuomista Kelloseppäkoululla olevaa tilaisuutta, jossa osaavat naiset pääsevät ääneen. 

terveisin,
Jaana 


___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Huttunen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________