torstai 11. toukokuuta 2017

Valmiuksia yrittäjäksi?


Monesti kuulen sanottavaksi sekä sitä, että yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa ja toisaalta sitä, ettei kaikista ole yrittäjäksi. Minua aina askarruttaa kysymys, mitä yrittäminen oikeasti onkaan ja mitä se vaatii ihmiseltä onnistumiseen? Usein yrittämisen lähtökohtana on vahva, oma ammattiosaaminen, ne työssä ja/tai koulutuksen myötä kertyneet tiedot ja taidot, joita oman ammatin harjoittamiseen tarvitaan. Työelämäosaaminen vaatii tänä päivänä myös nöyrää, alati uuden oppivaa asennetta ja vuorovaikutustaitoja eli taitoja luoda ja ylläpitää suhteita asiakkaisiin, koska muutos toimintaympäristössä on jatkuvaa.

Olen kuluneen vuoden aikana tavannut monia yrittäjyyden puolesta työtä tekeviä ja yksi heistä on yrittäjien valmentaja Tytti Laine. Laine korostaa yrittäjän oma persoonan olevan ratkaisevassa roolissa. Yrittäjän persoona sisältää monia tekemisen asenteeseen liittyviä asioita, sillä vaikutusta onnistumisiin on sillä, millaista aloitteellisuutta, sinnikkyyttä, vastuuntuntoa, itsetuntoa ja uskoa itseensä yrittäjältä kullakin hetkellä löytyy. Myös kyky sietää epävarmuutta ja valmiutta ottaa toimeentuloon, ajanhallintaan ja jaksamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi persoonaan liittyy kyky itsensä johtamiseen, joka on erittäin tärkeää, koska yrittäjänä tehdään päätökset itsenäisesti ja usein yksin. Yrittäjältä vaaditaan paljon itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta.

Laine peräänkuuluttaakin sitä, että siirtyessään yrittäjäksi vahva oman alansa ammattilainen tarvitsee onnistuakseen myös yrittäjyysosaamista: liike-elämäosaamista sekä taitoja kehittää omaa liiketoimintaa. Tämä käsittää monia kriittisesti menestymiseen liittyviä tietoja ja -taitoja, joita yrittäjä ei välttämättä kehitä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti - vaikka usein investointi itseen kannattaisikin! Näitä ovat mm. yritystoiminnan ymmärrys, oman liikeidean kehittäminen ja bisneksen suunnittelu, johtamistaidot (erityisesti itsen!) sekä monenlainen bisnekseen liittyvä käytännön osaaminen (esim. tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi, talouden johtaminen, myynti).

Yrittäjänä toimiessa on lisäksi kriittisen tärkeää, ettei jää yksin! Kun HomCaren yksi kantavista arvoista on yhdessä tekeminen ja yrittäjyys, on päätös yrittäjäksi lähtemiseen helpompaa! HomCaren arvo tarjoaa mahdollisuuden oppia ja tehdä asioita yhdessä. Sen lisäksi HomCaressa on mahdollisuus kehityksen portaat -koulutuskokonaisuuden myötä synnyttää yrittäjävalmiuksia, sekä kehittää niitä taitoja, joiden avulla saa toiminnasta kannattavaa. Yrittäjänäkin voi menestyä ja saavuttaa tuloksia, joita haluaa, toteuttamalla intohimoaan sekä sitä, mikä on itselle tärkeää.

Edelleen jaksan uskoa, että jokaisella HomCaren ammattilaisella on mahdollisuus menestyä yrittäjänä, mikäli hän hankkii ne perusvalmiudet, mitä yrittäjänä toimiessaan tarvitsee – sekä uskaltaa kertoa, missä hän on ammattilainen ja kertoo sen oman ammattiarvonsa tuntevana, ylpeänä osaamisestaan, sekä liittoutuu ja toimii verkostoissa muiden ammattilaisten kanssa.

Tartu tilaisuuteen, joka sinulla on – takaan, et kadu!

terveisin,
Jaana Villanen 


___________________________________________________________________________________

LINKKEJÄ

Siistiä-blogi / Kodinhoito, Maarit Halonen  LUE TÄSTÄ
HomCare Finland Oy kotisivut  www.homcare.fi
BioSwipe-tuotesivut   www.bioswipe.fi
Haluatko lisätuloja? Siirry sivustolle www.siistia.fi
HomCare Finland Oy Facebookissa Siirry Facebookiin
___________________________________________________________________________________